הקשר בין תחושת ערך עצמי לעלבון בילדות דפנה שם טוב

דפנה שם טוב: הקשר בין תחושת ערך עצמי לעלבון בילדות ילדים צעירים עלולים להיות חשופים למצבים שעלולים לגרום להם לחוש עלבון. העלבון יכול להגיע מאנשים שמקיפים את הילד ביום יום. מהורים שיכולים להעליב. ממורים. מבני משפחה. הורים יכולים להשפיל את הילד בכך שיפקפקו בחוכמתו, בכך שיזלזלו במעשיו, בכך שיעירו הערות על מראהו החיצוני. אחים יכולים …