ספר

התפתחות האישיות בשלבים ומתוך משברי חיים

תאוריית שלבי התפתחות האדם של אריקסון תאוריית שלבי ההתפתחות הפסיכו-סוציאלית של אריק אריקסון מציגה את תהליך התפתחות האדם לאורך חייו, מהינקות ועד לזקנה. בכל שלב בחייו, על האדם להתמודד עם נושא התפתחותי שבליבו משבר. זהו תהליך אוניברסלי המשותף לכל האנשים בכל התרבויות ומושפע ממערכת היחסים בין האדם לסביבה. כך למשל, אפשר לראות כי בכל התרבויות …